Spread the love

Bij deelname aan het verkeer is het zeker wel van het grootste belang: het herkennen van gevaar en tijdig daarom kunnen inspelen. Dat kan wel een heleboel ellende besparen.  Het is op zulke momenten, dat er niet getwijfeld mag worden en er binnen een paar seconden een besluit genomen dient te worden, die vaal wel grote gevolgen kan hebben voor de toekomst. Bij het CBR theorie-examen wordt gevaarherkenning daarom als apart onderdeel getoetst.

Laat dus niet aan het toeval over

Bij het toetsen van het onderdeel gevaarherkenning wordt er per vraag uitgegaan van 8 seconden voor het geven van een antwoordt. Het is dus wel duidelijk, dat er geen twijfels mogen zijn en het beantwoorden vlot moet verlopen. Totaal worden er 25 vragen gesteld en moeten er 13 minimaal correct beantwoordt worden. Bij de beste oefentoets theorie wordt er daar dus zeker wel rekening mee gehouden en is het dus wel belangrijk, dat er zoveel als mogelijk rekening wordt gehouden met de tijd. Gevaarherkenning vereist ook ruime ervaring van de verkeersregels en moeten de vragen beantwoordt worden volgens een multiple choice optie: gas loslaten, remmen en niks doen. Dat laat het beantwoordden van de vragen wel eenvoudig lijken, maar is de kans wel groot, dat er fouten gemaakt worden.

Met de vele mogelijkheden voor het oefenen, moet er wel gebruik van worden gemaakt. Het mag daarbij niet uit het oog worden verloren, dat er een groot aantal variaties mogelijk zijn en het oefenen op zich geen garantie biedt voor het correct beantwoorden. Het gaat om de algehele kennis aanwezig bij de persoon die het examen zal afleggen. In dat opzicht is oefenen van gevaarherkenning een goede manier om gelijk voor alle examenonderdelen gereed te zijn.